3 , nieuws


Zaterdag 8 oktober heb ik de herziene herdruk van mijn boek Scheupers van de taol, bloemlezing van de Drèentse Schrieverij 1837-2011 gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse Roet-café, een bijeenkomst van redactie en medewerkers van het Drentse literaire tijdschrift Roet. Het eerste exemplaar kreeg Gerard Nijenhuis, de nog altijd productieve nestor (80) van de Drentse schrieverij.Ik heb met dit boek een monumentje willen oprichten voor een kleine maar veelstemmige streekliteratuur: van samenspraak tot sonnet, heide- en homopoëzie, volksverhaal en folklore, psalm en pornografie, kinderboek en column, egodocument en taalexperiment, dorpsnovelle en streekroman, sage en satire, Drents heimwee en Drents verdriet. Dit kostelijk uitgegeven gebonden boek van 263 pagina's op groot formaat, met leeslint en illustraties, kost 25 euro. Verkrijgbaar bij boekhandel of rechtsstreeks bij de uitgever Het Drentse Boek (www.hetdrentseboek.nl), ISBN 978 6509 219 9.

Van Pieter Pieper (zie vorige nieuwsbericht) zijn nog maar enkele exemplaren beschikbaar. Wees er snel bij of je moet wachten op de tweede druk. Een kinderboek (ook) voor volwassenen, 100 pagina's met 30 prachtige pentekeningen van Jelly Buisman. Een uitgave van uitgeverij Ter Verpoozing in Peize.

Bestellen kan door overmaking van €7,50 (of een veelvoud daarvan als je al je (klein)kinderen een plezier wilt doen) op: bankrekening 315 821 183 t.n.v A.G.Broersma o.v.v. je naam en adres.Op deze school in Scheerwolde, tussen Steenwijk en Blokzijl, begon in 1960 mijn onderwijsloopbaan. De school bestaat nog altijd en heet nu cbs Kolkribbe. In het achterste lokaal gaf ik les aan klas 3/4 (tegenwoordig groep 5/6). Mijn literaire ambities leefde ik uit in het maken van nieuwe sinterklaas- en kerstliedjes en één keer zelfs een klein oratoriumpje (als dat woord bestaat). Allemaal verdwenen…In 1962 schreef ik een sprookjesachtig verhaal voor mijn klas over de avontuurlijke zoektocht van Pieter Pieper naar de betekenis van drie vreemde, enigszins angstaanjagende woorden. Kortgeleden, dus vijftig jaar later, kwam het manuscript bij een zolderopruiming weer voor de dag. 'Wat leuk!' zei Jelly toen ze het weer gelezen had. 'Waarom heb je daar toch nooit iets mee gedaan? Je zou het eigenlijk moeten uitgeven.' 'Goed', antwoordde ik, 'maar alleen als jij er pentekeningen bij maakt.' En zo gebeurde.

Pieter Pieper, het aardappelmannetje (100 pagina's, 30 prachtige pentekeningen) verschijnt in een beperkte oplage bij uitgeverij Ter Verpoozing in Peize. En dat voor de prijs van €7,50, inclusief verzendkosten!

Bestellen kan door overmaking van €7,50 (of een veelvoud daarvan als je al je (klein)kinderen een plezier wilt doen) op: bankrekening 315 821 183 t.n.v A.G.Broersma o.v.v. je naam en adres.