De culturele dimensie van de freinetpedagogie. Toespraak symposium, Assen, 11 maart 1997

Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. Toespraak bij de presentatie van Barré's biografie in Nederlandse vertaling, Freinet-symposium, Utrecht, oktober 2006

De freinetpedagogie in Nederland. Artikel in Bulletin 87 van Amis de Freinet, augustus 2007

Für Élise. Essay in Jaarboek Janus Korczak Stichting, 2008

Een school voor onze tijd. Essay, inleiding in De Moderne School, 2009

Op zoek naar een ecologische pedagogie. Toespraak bij de presentatie van Freinet's De Moderne School in vertaling, Colloquium Gent, 14 maart 2009

Freinet, Élise, de beweging en de freinetpedagogie. Tekst www.freinet.nl, 2010

Freinet en de Eerste Wereldoorlog. Essay in Kroniek van de Grote Oorlog, 2011

http://www.freinet.nl

http://www.amisdefreinet.org